Checkflight-week!
Innevarande vecka var egentligen en reservvecka, men på grund av det labila tyska höstvädret och ett frånfall av IP:s, så blev det en väldigt intensiv flygvecka med dubbla flygpass om dagen och checkflights allt eftersom vi uppnådde rätt antal flygpass och flygtimmar. Innevarande vecka blev alltså checkflight-week för Class 12 i allmännhet, och de svenska eleverna i synnerhet!

En checkflight är ungefär att jämföra med en uppkörning för körkort. En kontroll och evaluering av flygeleven och att denne kan utföra de manövrar och åtgärder som man övat på under simulator- och real flight-skede och att allting går säkert och proffesionellt till. Checkflighten genomförs av en särskild checkflight-instruktör som har särskild behörighet för den sortens flygningar. Dessa återfinns både bland klassens vanliga IP:s och hämtas även in från andra delar av arméflyget. Något som man lägger vikt vid är givetvis att man inte genomför sin checkflight med samma IP som har utbildat en.

Checkflighten varar i ungefär 2 timmar och under den tiden så går man igenom alla procedurer som skall kontrolleras. Som elev gäller det att hålla huvudet kallt och alla siffror, värden och regler på rätt plats i skallen. Flera små eller färre stora misstag kan nämligen leda till att du får ett U i betyg. Det innebär underkänd och en ny checkflight. Missar man även den så ligger man risigt till. Det kan leda till att du blir avskiljd från utbildningen. Det gäller givetvis även oss svenska elever, vi är här på samma premisser som våra tyska kamrater. Det subtila hotet om eventuell avskiljning kan därför ligga en i fatet när man startar upp sin turbinmotorer och inleder sin checkflight, men det gäller att lägga sådana destruktiva tankar åt sidan och foksuera på det viktiga. Att prestera när det gäller. Som någon sa under en lunch förra veckan, "Det är ju därför man har den antagningsprocess som man har".

Trots regn och byvindar upp mot 25-30 knop i vissa fall, har nu alla svenskar i Class 12 genomfört sin checkflight och alla med goda resultat! Nu är det helg, vi kan slappna av och tillåta oss att njuta över att återigen ha passerat över en tröskel som leder mot vårat mål. Att en dag stå där med helikoptervingar på bröstet och kunna kalla oss själva för militära helikopterpiloter!

Kommande vecka inleds nästa skede i VFR-utbildningen, innehållandes bland annat terrängflygning, navigation, NVG-flygning och bergsflygning. Dessutom har vi varsin soloflight att genomföra, som resultat av våra godkända checkflights.Just nu är det helt enkelt ganska enkelt och väldigt roligt att vara en del av GHU101!Tyskhälsningar!

/GHU101


Kortare uppdatering!

I syfte att inläggstorkan här nere ifrån den tyska arméflygskolan inte ska bli alltför långvarig kommer här en kortare uppdatering om vad som händer hos oss just nu.

För ungefär 4 veckor sedan lämnade vi alltså simulatorerna och är nu i slutfasen av skedet med riktig flygning. Snart är det därför dags för check-flights, ungefär som uppkörningen när man tar körkort. Klarar man inte den så har man en chans till, går inte det vägen så åker man ut. Så vi går alla och mår bra av att flyga på riktigt, samtidigt som det är lite nervöst inför checken.
 
Det vi övar på är olika sorters landningar och starter. Vanliga som liknar flygplanslandningar/-starter, mer branta som känns och ser ut mer som "riktiga" helikopterlandningar/-starter och flacka landningar/starter som används när man är tungt lastad eller befinner sig på hög höjd/i varmt klimat. Dessutom lär vi oss så "enkla" saker som att hålla rätt höjd, fart och kurs, samt övar på olika nödprocedurer att utföra om system skulle gå sönder eller ge vika.

Utöver flygningen har vi fortsatt teoriutbildning med tillhörande tentor, ungefär som under det inledande teoriskedet, men mer inriktat mot den helikoptertyp, EC-135, som vi flyger (Samma sorts helikopter som polisen och ambulansflyget använder där hemma!). Två tentor är redan skrivna och godkända för samtliga, vilket är oerhört skönt. En del utav teorin är lite utav en repetition, men även nya ämnen såsom Navigation har tillkommit!
 
Det är mycket att ta in, och ibland kan det kännas som att man under långa perioder går med en ganska vällastad mental ryggsäck på axlarna. Men det är fruktansvärt kul att flyga helikopter!

Tyvärr har en IP-brist och det tyska vädret spökat för oss de senaste veckorna, vilket har inneburit att en hel del flygpass ställts in och planeringen blir mer och mer lidande ju större del av buffertveckorna som blir uppätna. Då gäller det att hålla humöret uppe och hitta andra saker att sysselsätta sig med, såsom träning, plugg och flygförberedelser, men även kaffedrickande, youtubande och filmtittande.

Imorgon tar vår äldrekull examen från skolan och flyttar hem till Malmen i Linköping för fortsatt utbildning. Det är både kul och motiverande att se nån form av belöning för mödan och ett ljus i tunneln, men samtidigt tråkigt att många svenska vänner nu lämnar oss här nere. Det kommer att bli lite ensammare här nere nu, tills yngrekullen roterar ner nästa år.

Trevlig helg!

/GHU101


RSS 2.0